Google Beoordelingen
4.9
Gebaseerd op 54 beoordelingen
Google Beoordelingen
4.9
Gebaseerd op 54 beoordelingen

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Vanoo Media. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vanoo Media is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Vanoo Media niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Vanoo Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Vanoo Media geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor de informatie op deze websites.

  Support op afstand
  Download AnyDesk
  Vanoo Media
  Ambachtsstraat 1D
  3317 XA Hardinxveld-Giessendam
  0184 722 084